САЛЫҚТЫҚ ЖӘНЕ КЕДЕНДІК ДАУЛАР

Құны 70 млн. АҚШ долларына жуық салықтық және экологиялық дауда мұнай өндіруші бірлескен кәсіпорынның атынан өкілдік ету;

Бағалы қағаздармен жасалған операцияларға салық салу мәселелері бойынша ірі банктерге байланысты туындаған дауларда шетелдік хедж-қорлардың атынан өкілдік ету;

Жалпы сомасы 10 млрд. теңгеден астам келісімдерді жарамсыз деп тану туралы дау бойынша салық төлеушілердің атынан өкілдік ету;

Салық және кеден тексерістері барысында қолдау көрсету, олардың нәтижелеріне дау айту;

Оффшорлық компанияларды қоса алғанда бейрезиденттерге салық салу туралы даулар;

Бағалы қағаздар және деривативтік келісімдерге салық салу бойынша даулар;

Қосымша құн салығы және төлем көзінен ұсталып отырған корпоративтік табыс салығын бюджеттен қайтару туралы даулар;

Серіктестер